Sådan skabte vi overblik over Kirstens bog Balance juni 20, 2024

Sådan skabte vi overblik over Kirstens bog

Hvorfor er det, det er en god idé at lave en oversigt over indholdet og strukturen for sin bog? Og hvorfor har vi brug for overblik over hele bogen, allerede mens vi skriver? Læs her, hvordan vi arbejdede på strukturen på Kirsten Damkjærs bog “Det særlige forældreskab”, og hvordan hun oplevede samarbejdet. 

Struktur og overblik er afgørende for både en god skriveproces og den færdige bog – det vil du høre mig sige mange gange. Men her vil jeg i stedet vise dig, hvordan vi greb det an, da jeg hjalp Kirsten Damkjær, forfatter til bogen “Det særlige forældreskab”, med at skabe strukturen for hendes bog.

“Det særlige forældreskab” er en guide, som ruster forældre til børn med særlige behov til de udfordringer, de møder i hverdagen.

Da Kirsten kontaktede mig, havde hun et næsten færdigt manuskript. Hun havde endda tænkt i struktur allerede. Men hun oplevede ikke, at strukturen fungerede optimalt. Derfor arbejdede vi først på strukturen.

Indledende overvejelser


Forud for at skabe et visuelt overblik over sin bog er det nødvendigt at vide præcis:

 • Hvad formålet med bogen er.
 • Hvad det vigtigste budskab er.
 • Hvem der skal læse bogen.
 • Hvad læseren skal have ud af at læse bogen.

For bogen skal selvfølgelig struktureres, så det passer sammen med, hvad læseren skal have ud af bogen. Så de ting fik vi først på plads.

“Det særlige forældreskab” er en guide, og gennemgående i bogen er Kirstens tilgang til emnet som både forælder og fagperson, og strukturen skulle derfor kunne rumme både det faglige og det personlige. Samtidig skulle den også rumme, at ikke alle forældre ville have brug for alle emner, og det skulle derfor være muligt at slå vilkårligt op i bogen frem for at læse hele bogen fra start til slut.

Opstarten var virkelig velorganiseret – og en gave til sådan en popcornhjerne som mig. Jeg følte mig straks helt med på planen, forventningerne til mig og den overordnede plan. Der var helt fra start klarhed og tillid til at begynde samarbejdet.

Kirsten Damkjær
Overordnet struktur for bogen


Da jeg læste Kirstens manuskript igennem, kunne jeg se, at bogen faktisk indeholdt to forskellige faser i forældreskabet. Den første fase, hvor man som forælder er i chok og har brug for at håndtere krise og kaos, og så den efterfølgende fase, hvor man skal lære at navigere i en hverdag, der ser anderledes ud end før.
Det viste sig, at emnerne gik igen i de to faser, men udfordringerne skulle håndteres på forskellige måder. Derfor lavede vi en struktur, hvor kapitlernes emner gik igen i de to faser i samme rækkefølge.

Vi lavede en mindmap med kapiteloverskrifterne, som gav et godt overblik, og du kan se strukturen i den endelige indholdsfortegnelse her:


Når vi skaber en struktur, hvor vi gentager strukturen på den ene eller den anden måde hjælper vi læseren, som dermed kan nøjes med at forholde sig til indholdet i stedet for til at bruge energi på at forstå strukturen.

Samarbejdet om strukturen var en af de mest givende dele af processen. Ved at opdele bogen i to dele, hvor de samme emner gik igen, men skulle bruges i to forskellige faser, skabte vi en stærkere og mere brugbar bog for læserne. Det blev understøttet af den mindmap vi lavede, som hjalp med tydeligt at visualisere strukturen for mig.

Kirsten Damkjær
Struktur i de enkelte kapitler


Da vi havde fået styr på den overordnede struktur, begyndte vi at se på, hvad de enkelte kapitler skulle indeholde. På mange måder var indholdet meget forskelligt, fordi emnerne var forskellige, men alligevel kunne vi let skabe en gennemgående struktur. Både til gavn for Kirsten i skriveprocessen – og for at skabe et godt flow for læseren – forsøgte vi at skabe noget genkendelighed ved at lade de samme elementer gå igen i alle kapitler.

Hvert kapitel fik følgende struktur:

 • Intro til kapitlets emne (hvor Kirsten talte ind I læserens udfordringer)
 • Viden
 • Case
 • Handlingsorienteret viden
 • Muligheder for accept og handling

Ud fra denne struktur lavede vi en mindmap med noter i punktform over, hvad indholdet skulle være i hvert kapitel og under hver del i kapitlet. Mindmappen lignede den, du kan se øverst i indlægget her. Det gav en oversigt, som Kirsten kunne bruge hele vejen igennem skrive- og redigeringsprocessen, så hun hele tiden havde overblik over, hvad hun allerede havde skrevet, og hvad hun manglede at skrive.

Fra første øjeblik blev jeg mødt med professionalisme og begejstring, og jeg kan huske, at jeg efter vores første samtale drog et lettelsens suk og tænkte: Janni er lige den, jeg har brug for til at hjælpe mig med min bog. Det var tydeligt, at du lægger vægt på struktur, klare mål og en omsorgsfuld kommunikation, og det har haft stor betydning for mig.

Kirsten Damkjær
Resten af bogprocessen


Efterfølgende gennemgik jeg bogen både indholdsmæssigt og sprogligt, og Kirsten rettede til, indtil manuskriptet var helt, som hun ønskede det.

Kirsten kom til mig i februar 2023. I juni afsluttede vi vores samarbejde, fordi manuskriptet var færdigt. Og i oktober 2023 udgav Kirsten bogen “Det særlige forældreskab”.

Selve manuskriptudviklingen var en interaktiv proces, hvor feedback og justeringer blev håndteret hurtigt og effektivt. Jeg har elsket processen, der har udviklet bogen løbende og gjort den bedre for hver gang. Du har haft en klar vision for, hvordan vi kom hen til en færdig bog, og jeg har været helt tryg ved at følge planen.

Kirsten Damkjær
Vil du også have hjælp til din bogs struktur?

Gør det selv: 

Gør det let for dig selv at skrive din bog med onlinekurset: “Skab struktur for din bog – så den bliver let at skrive”. Når du har taget kurset, har du en visuel oversigt over alt indhold i din bog og rækkefølgen af det. Med den i hånden ved du præcis, hvad du skal skrive i din bog. 
Læs om kurset her

Få individuel hjælp: 

Kom i mål med din bog med mig på sidelinjen. For dig som vil have løbende sparring, motivation og redigering igennem din bogproces, så du kommer i mål med den bedste udgave af din bog.
Læs om forløbet her

Samarbejdsprocessen om "Det særlige forældreskab"
 • Kirsten kontaktede mig.
 • Jeg fik tilsendt hendes foreløbige manuskript og vendte tilbage med forslag til, hvad der skulle arbejdes med.
 • Vi holdt et uforpligtende onlinemøde og aftalte samarbejdet.
 • Vi holdt et onlinemøde, hvor vi fik styr på den overordnede struktur (overordnet indhold i kapitlerne og rækkefølge og en god råd tråd).
 • Efterfølgende møde om struktur i de enkelte kapitler.
 • Vi arbejdede os igennem bogen kapitel for kapitel - kommunikerede via mail. Jeg kommenterede på indholdet hele vejen igennem.
 • Til sidst læste jeg hele bogen igennem som helhed med kommentarer, og Kirsten rettede til.
 • Herefter var bogen klar til korrektur. Hele forløbet varede 5 måneder.
Kirsten Damkjær: Det særlige forældreskab


“Det særlige forældreskab” ruster dig som forælder til de mange udfordringer, du vil møde. Bogen vil hjælpe dig til at spare din energi og give dig de genveje, du har brug for. Du lærer at finde og leve efter det, der virkelig betyder noget i livet, så du kan opnå et rigt og godt liv trods sygdom.

Bogen, som er skrevet af en læge, der også er mor til et barn med kronisk sygdom, giver et indblik i de stærke følelser, udfordringer og glæder, der følger med forældreskabet. Den viser, hvordan det er muligt at finde styrke og skønhed i de mest udfordrende omstændigheder.

Find bogen her